çiçəklik

çiçəklik
is. Çiçək əkilmiş yer, çoxlu çiçək bitən lək, bağça. Xanın evinin qabağı çiçəklik və böyük bağçalıqdı. M. S. O.. Ellər şərəfinə qurulmuş toy-düyün; Dörd yanın bağçadır – güllük, çiçəklik. N. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • müzhərə — ə. çiçəklə bəzənmiş yer çiçəklik, güllük …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gülzar — is. <fars.> şair. Çoxlu gül olan yer; gülüstan, çiçəklik, güllük. Bülbül səbəbsiz olmadı gülzarə aşina. S. Ə. Ş.. Çöllər yuxudan olunca bidar; Min rəng çiçəklə dolur gülzar. A. Ş.. Darıxıb gülzara çıxdığım zaman; Ətrini duyuram güldən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bustan — is. <fars.> klas. Çiçək bağçası, çiçəklik, güllük. Matəmgədə gördü bustanı; Riqqət oduna tutuşdu canı. F.. Mənim bağım, baharım, həm gülüm, həm bülbülüm sənsən; Nə lazımdır mənə bağü baharü bustan sənsiz. S. Ə. Ş.. Neçin səndə var daima bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gülüstan — is. <fars.> Güllük, çiçəklik, gülzar; qızıl güllük. Ol güli xəndanı görmək mümkün olsaydı mənə; Səntək, ey bülbül, gülüstanə güzar etməzmidim? F.. Zeynəb bu gülüstanı, bu çarqat kimi sərilmiş lalələri və çiçəkləri görcək yorulmağını unudub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bustan — f. 1) bostan; 2) bağ, meyvə bağı; 3) güllük, çiçəklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gülşən — f. güllük, çiçəklik. Gülşəni nasut dünya; insanlar aləmi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gülüstan — f. güllük, çiçəklik. Gülüstani İrəm cənnət bağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gülzar — f. güllük, çiçəklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qönçəzar — ə. qönçəlik, çiçəklik, güllük …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • üşkufəzar — f. güllük, çiçəklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”